माझा लवडा फिरवू लागलो

Marathi Celebrity Sex Stories

Marathi Celebrity Sex Stories with pics.

[if you like to see her semi nude pics see in – marati aunty bathroom pics

Marathi Group Sex Stories, Marathi PDF Sex Stories, Marathi Celebrity Sex Stories, Marathi Bhabhi/Aunty Sex Stories.
माझे नाव चंदर मी हैद्राबाद मध्ये काम करत होतो. त्या वेळेस माझ्या आयुष्यात एक सुंदर स्वप्न आली होती. तेथे मी गेली तीन वर्षे काम करत होतो. मी एका खाजगी कंपनीत हेल्पर होतो. मी ज्या ठिकाणी राहत होतो त्या घरमालकाला एक मुलगी होती तिचेच नाव भावना ती दिसायला एकदम गुलाबाची कळी आणि मादकतेणे भरलेली अशी ती होती.

तिचे वय त्यावेळेस २५ होते. ती घरीच असायची आणि घरची कामे करायची. तिचा वावर सारखा अंगणात असायचा कधी ती कपडे सुकत घालायला बाहेर येत होती तर ती कधी झाडांना पाणी घालण्यासाठी बाहेर येत असे. माझी खोली दुसऱ्या मजल्यावर होती. मी तिला हळूच चोरून खिडकीतून पाहत होतो. पहिल्याच वेळेला तिला पाहिल्यावर मला ती खूप आवडू लागली. ती घरी साडीतच वावरायची ती बाहेर कपडे सुकत घालताना तिचा ब्लाउस आणि त्यामधील दोन स्तने मला रोज पहावयास मिळायची. तिचा रंग एकदम गोरापान होता. केस लांब सडक होते. तिचे ते लांब केस तिच्या सारखे छातीवरून खाली आलेले असायचे. ते पाहून माझा तर बाबुराव सारखा उठायचा. ती ही मला अधून मधून चोरून पाहत होती. आणि हसून आत पळायची ते तिचे वागणे मला तिच्याकडे आकर्षितच करत होते.

एके दिवशी भावना घरी एकटीच होती. मी आल्यावर ती माझ्याकडे आली आणि तिने माझ्याकडे चावी दिली. आणि म्हणाली कि मी आणि बाबा गावी जात आहोत. त्यावेळेस मला काहीच सुचेना मी विचारले किती दिवस ती म्हणाली चार दिवस आणि खाली मन खालून तेथून निखून गेली. मी जड पावलाने माझ्या रूमवर गेलो. आणि बसलो मला आता करमेना झालते. सारखा भावनाचा चेहरा माझ्या डोळ्यासमोर येत होता. तिचे ते हसणे आणि तिची मादक छबी माझ्या मनाची तळमळ वाढवत होती. चार दिवस मला आता चार वर्षे वाटू लागले होते. पण काही पर्याय न्हवता. मग अशेच चार दिवस तिच्या आठवणीत गेले. आणि ज्या दिवशी ती येणार त्यादिवशी मी लवकर घरी आलो. माझ्या रूमवर जाऊन बसलो मग संध्याकाळी दारावर टक टक वाजली मी दरवाजा उघडला आणि पाहतो काय समोर भावना तीही हसत होती आणि मला तर काहीच सुचेना मी खूप खुश झालो. तिने चावी मागितली आणि जावू लागली मग मी तिला विचारले कि तुझे बाबा कुठे आहेत तर ती म्हणाली कि ते दोन दिवसांनी येणार आहेत आणि तुम्हाला घराकडे लक्ष देण्यासाठी निरोप दिला आहे.

like to see pics – click here

आणि ती नकळत हसत खाली घरात गेली. मग माझ्या मनात खूप चलबिचल होत होती. आज तिला जवळ घ्यायचे असा विचार येवू लागला. आणि मी खाली जाणार तितक्यात तीच वर येताना दिसली मला पाहिल्यावर तिने चहा करण्याचा बहाणा सांगितला आणि ती माझ्या रूमवर चहा करू लागली. भावना हळू माझ्या कडे पाहून हसत होती आणि मन खाली घालत होती. तिलाही आता समजले होते कि मला ती खुप आवडते. आणि आता तर तेथे कोण्हीच न्हवते. मग नकळत तिचा साडीचा पदर खाली घसरला आणि तिची दोन्ही स्तने ब्लाउज मधून बाहेर डोकावू लागली. मग मात्र माझ्यात आग भडकली आणि मी दरवाजा आणि खिडकी लावली आणि थेट न विचार करता तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात पकडला तिला उठवून लगेच मिठीत घेतली. तीही तापल्यामुळे तिनेही मला घट्ट पकडले आणि तिचे मी चुंबन घेऊ लागलो. मग तीला चटईवर खाली पडली आणि तिची साडी फेडली तिचा ब्लाउज काढला तिला पुरती नागडी केली आणि मीही नागडा झालो आणि तिच्या पुच्चीवरून माझा लवडा फिरवू लागलो आणि एकदम माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिला मनसोक्त झवून काढली. आणि रसाळ भावना मला चिकटून पडून राहिली. भावना खरोखरच नावाप्राने भावना ही तृप्त करत.

Related Posts

माझा लवडा फिरवू लागलो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *