સ્કુલના બે મેડમ સાથે ચોદકામ

હેલો મિત્રો મારું નામ જય છે. હું ગુજરાત નો છુ અને હું ૧૨ મી માં ભણી રહ્યો છુ. આ કહાની મારા એકદમ પહેલા સેક્સ અનુભવ ની છે. આ વાત બે મહિના પહેલાની છે.

અમારી સ્કુલ માં એક ખુબ સેક્સી મેડમ છે .. જેનું નામ નિશા છે. એ અમારી ક્લાસ ટીચર હતી. એ જયારે પણ ક્લાસ માં આવતી હતી .. મને ખુબ સેક્સી લાગતી હતી. તેનું ફિગર ૩૪-૩૨-૩૪ હતું. હું તો પહેલાથી એના સાથે સેક્સ કરવા માંગતો હતો અને હું તો રોજ એના નામ ની મુઠ પણ મારતો હતો. એક દિવસ જયારે શનિવાર હતો .. અને અમારા સ્કુલ માં શનિવારે ઓછા છોકરા અવેછે.

એ દિવસે પણ શનિવાર હતો અને અમારા ક્લાસ માં ઓછા છોકરા આવેલા હતા અને તે દિવસે સ્કુલ ટીચર પણ ઓછા આવેલા હતા.

ત્યારે નિશા મેડમે મને સ્ટાફ રૂમ માં બોલાવ્યો અને કહ્યું – તું ક્લાસ નું ધ્યાન રાખજે.

પણ મારી નજર એના બોબલા પર હતી .. મેડમ એ મને રંગે હાથ પકડી લીધો હતો … પણ એ કઈ ના બોલી.

પછી આવી રીતે થોડા દિવસો વીત્યા.. પછી એક દિવસ હું સ્ટાફ રૂમ માં ગયો .. ત્યાં નિશા મેડમ હતી અને બીજું કોઈ પણ ના હતું. હું એના બોબલા જોઈ રહ્યો હતો .. ત્યારે મેડમે એની સાડી થોડી ઉપર કરી નાખી. અવેમારો લોડો ઉભો થઇ ગયો હતો, મારું મન કરતુ હતું કે આને ત્યારે પકડી ને ચોદી નાખું. ..પણ મને બીક લાગતી હતી.

પછી હું થોડો નજીક જઈને એના બોબલા ને દબાવા લાગ્યો એને મને કઈ પણ વિરોધ કર્યો નહી અને મારી હિમ્મત એ કારણે ખુબ વધી ગઈ હતી અને પછી મેં નિશા ના બ્લાઉઝ ને ઉપર કરી નાખ્યું.

એને અંદર કાળી બ્રાં પહેરી હતી, મેં એની બ્રાં પણ ઉપર કરી નાખી અને હું એના બોબલા ચાટવા લાગ્યો.

શું મસ્ત બોબલા હતા યાર .. ત્યારે મને મારા લોડા પર કઈક અડતું હતું એમ લાગ્યું . અને મેં મારા લોડા તરફ જોયું તો મેં જોયું કે મેડમ મારા લોડા ને એના હાથ થી હલાવતી હતી.

મેં મારો લોડો બહર કાઢ્યો અને ફ્રી કરી નાખ્યો. પછી મેડમે એના હાથ થી મારો લોડો પકડ્યો અને એના મો માં લઈને ચાટવા લાગી ગઈ. અવેહું એના બોબલા પણ ન ડરતા દબાવતો હતો. પછી મેં એની સાડી ઉપર કરી અને જોયું કે એને નીચે કાળી પેન્ટી પહેરી હતી. મેં એની પેન્ટી પણ કાઢી નાખી અને એની નાગી ચૂત મારી સામે હતી. એના ચૂત પર થોડા થોડા વાળ હતા અને મેં એના ચૂત પર હાથ ફેરવ્યો.

થોડી વાર પછી હું એના ચૂત ને ચાટવા લાગ્યો, અને અવેમેડમ પણ ખુબ ગરમ થઇ ગઈ હતી અને મને કહેવા લાગી કે અવેમને ના તડપાવ. .. ફાડી નાખ તારી મેડમ ની ચૂત ને આજ્જ આહ્હ્હ ચોદ.. .. મને ફાડી નાખ મારી આહ્હ્હ ચૂત ને …. પછી મેં મારો લોડો ચૂત પર રાખ્યો અને એક ધક્કો મારીને અંદર નાખ્યો પણ એ આખો અંદર ના ગયો. અને પછી મેં ફરી એક વખત ધક્કો માર્યો અને લોડો આખો ચાલ્યો ગયો અને મને એમ લાગ્યું કે મેડમ ને દર્દ થયું હતું .. હું થોડો ઉભો રહ્યો પણ મેડમે કહ્યું – ધક્કો લગાવતો રહે ..

હું પન થોડી વાર આમ કરતો રહ્યો અને અવેમને પણ મજા આવતી હતી. મેડમ ને જોઇને એમ લાગતું હતું કે એને પણ ખુબ મજા આવતી હતી.

મેં મારા ધક્કા મારવાની ગતી વધારી નાખી અને આવી રીતે ૨૦ મિનીટ ધક્કા માર્યા બાદ મારો માલ નીકળવાનો હતો તો મેડમે કહ્યું કે મારી ચૂત પર કાઢી નાખ અને પછી મેં મારો માલ એના ચૂત પર કાઢી નાખ્યો અને પછી મેડમે પણ એનું પાણી કાઢી નાખ્યું. અને પછી અમે અમારા કપડા પહેર્યા અને પછી હું ક્લાસ માં ચાલ્યો ગયો.

એ પછી હું મારી નિશા મેડમ ને એના ઘર પર જઈને પણ ચોદવા લાગ્યો.

એ પછી મેં મારી એક બીજી મેડમ ટીના ને ચોદવાની વાત કરી તો નિશા પહેલા તો ના બોલી પણ પછી કહ્યું કે હું કોશિશ કરીશ.

પછી એક દિવસ એને ટીના સાથે વાત કરી પણ એને ના પાડી દીધી. અને આમ જ દિવસો નીકળતા રહ્યા.

એક દીવસ હું સ્ટાફ રૂમ માં એકલો બેસીને નિશા ને કિસ કરતો હતો તો ત્યારે ટીના ત્યાં આવી ગઈ અને એને મને જોઈ લીધું પણ એ કઈ પણ ના બોલી અને હું ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. .એ પછી નિશા એ મને કહ્યું કે ટીના જયારે એકલી હતી ત્યારે એની ચૂત માં આંગળી નાખતી હતી, એ વાત મેં બારી માં થી જોઈ હતી. હું ખુશ થઇ ગયો કે અવેતીને પણ મારી પાસેથી ચોદાવી લેવાની છે. પછી અમે પ્લાન બનાવ્યો કે જયારે ટીના અંદર અવેત્યારે નિશા મારો લોડો ચુસશે અને પછી અમે આમ કરવા લાગ્યા.

પછી ટીના આવી અને અમે તો અમારા કામ પર ચાલુ રહ્યા અને પછી એ અમારી પાસે અવિને નિશા ની ચૂત માં આંગળી નાખવા લાગી ગઈ અને પોતાના સ્તન ને દબાવા લાગી ગઈ અને પછી મેં એને કિસ કરી અને પછી હું મારો લોડો પેન્ટ માં નાખીને બહાર જવા લાગ્યો.

ત્યારે ટીના એ મારો હાથ પકડ્યો અને મને ચોદ એમ કહ્યું.. પણ મેં કહ્યું કે આ જગ્યા એ કામ માટે બરાબર નથી.

તો એને એની સાડી ઉપર કરી અને પેન્ટી નીચે કરીને મને લોડો નાખવા માટે કહ્યું.

મેં નિશા ની સામે જોયું અને એને એનું માથું હલાવીને હા કહ્યું અને એ દરવાજા પાસે ઉભી રહીને બહાર જોવા લાગી ગઈ.

પછી હું એના ચૂત માં ચાર પાચ ધક્કા મારીને જવા લાગ્યો તો એને મને રોક્યો.

મેં કહ્યું – અહી સારી રીતે નહિ કરતા આવડે આપડે પછી નિશા ના ઘર પર આવીને કરીશું.

પછી અમે ત્રણે મળીને રાતે નિશા ના ઘર પર જઈને ચોદવાનો પ્લાન બનાવ્યો અને પછી રાતે નિશા ના ઘર પર જઈને હું નિશા ને કિસ કરતો હતો .. ત્યારે ટીના પણ ત્યાં આવી ગઈ. એને નિશા ને બીજા રૂમ માં જવા માટે કહ્યું .. પન નિશા એ થોડી વાર નખરા કર્યા અને પછી ચાલી ગઈ.

હું ટીના ને કિસ કરવા લાગ્યો અને એ મને સાથ આપવા લાગી ગઈ. પછી એને મારી પેન્ટ ઉતારી અને મારા લોડા ને લોલીપોપ ની જેમ ચૂસવા લાગી ગઈ. મેં પણ એના બોબલા બહાર કાઢ્યા અને ચૂસવા લાગ્યો, એ મારું માથું પકડીને એના બોબલા પર દબાવા લાગી ગઈ.

પછી મેં એને ચૂત ને ચાટી.. એને એની ચૂત ને આજે જ શેવ કરેલી હતી અને એની ચૂત આજે એકદમ ચીકણી ચમેલી લાગતી હતી.

પછી મેં જયારે એના ચૂત પર મારી જીભ  ફેરવી ત્યારે એ ચિલ્લાવા લાગી ગઈ .

જય .. તારા ટીના મેડમ ની ચૂત ને ફાડી નાખ .. ફાડી નાખ આજે તું મારી આહ્હ અમામ્મ.

પછી મેં એના પગ પોળા કર્યા અને મારો લોડો ચૂત પર રાખીને જોર થી ધક્કો માર્યો. ત્યારે એને થોડી ચીસ પાડી .. પણ મને ધક્કા મારવાનું કહ્યું અને હું ધક્કા મારતો રહ્યો.

એ આહ અહ્હ્હા ઉમ્મ અહ્ધ ય્રેસ્સ્સ્સ ફક મી અઆછ ફક મી આહ્હ યમ્મ્મ્મ ઉએસ્સ્સ્સ અઆછ ફક મી અઆછ આઆઆ કરતી રહી અને હું એને ઠોકતો રહ્યો.

દસ મિનીટ પછી અમે પાણી કાઢી નાખ્યું અને અમે ત્યાજ સુઈ ગયા.

થોડી વાર પછી નિશા આવી અને મારો લોડો ચૂસવા લાગી ગઈ .. એ ઉભો થઇ ગયો. હું ટીના ના બુબ્સ ને ચાટવા લાગ્યો . .એ પછી ગરમ થઇ ગઈ. પછી મેં એક પછી એક બંને ને ખુબ સારી રીતે ચોદી.  એ રાતે મેં બંને ને બે વખત ચોદી.. અવેજ્યારે પણ મોકો મળે છે ત્યારે હું બંને મેડમ ને ખુબ ચોદુ છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *